კატეგორიები

Ski & Snowboard Service

Improve the performance and lifespan of your equipment with Parnass services.

We have sophisticated technological equipment and qualified staff for the maintenance of your equipment.

Automated service in 3 minutes

Videos

Service price catalog

service room service base jetBase jet Sigma SBI Wax tower Price
SKI        
General service Total lamination Sanding - Structure - Blades Wax 30,00 €
Blades   Blades   5,00 €
Wax (waxing)     Wax 10,00 €
SNOWBOARD        
General service Total lamination Sanding - Structure - Blades Wax 30,00 €
Blades   Blades   5,00 €
Wax (waxing)     Wax 10,00 €

*Η τιμή μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα την βλάβη και τον τύπο εξοπλισμού.